proguma

proguma
próguma sf. (1) NdŽ, progumà (3a) Kv 1. Kos193 nedidelė miško aikštė: Miške progumà iškirsta Tv. Próguma priaugusi žemuogių Tt. Paslauckinės (miško vardas) progumõ[je] gyvena kokie penki ūkininkai Jrb. Eik tiesiai tąj próguma i išeisi gerai Rm. Pagaliau apsistojome miško progumėlėje, kur gyvuliai dar nebuvo užėję . Kur tik miške progumėlė, ten būrelis, kitur būrelis Žem.šiaip kokia tusčia, plika vieta: Plikos žemės progumos išvažinėtos arba galvijų priplūktos Mt. 2. 443 miško retuma, progymė: Vargom vargom, kol radom progumą išvažiuoti Up. Tokio[je] didelė[je] tankmė[je], o šit ir progumà besanti Kv. 3. vieta tarp ko nors, tarpas, plyšys: Pro tą prógumą matyt Kasperiūno gryčia Krkn. Par tą tiltą besanti progumelė, ir pamačiau akmenis Plt. Tuomi tarpu vienas vilkas par progumą tankių medžių ne kartą matė aplink trobą vaikštinėjantį oželį IM1858,40. Eik, žiūrėk par šitą progumìkę Rs. Posmas turi po dešimt dantukų, progumìkių Rs. 4. prošvaistė, pragiedrulis, giedros tarpelis: Buvo progumėlė, ir suvežė rugius Ėr. 5. tinkamas laiko tarpas, proga: Nerandu prógumos pas tave užeit Ėr. Retai ir teip proguma tiktai tepargalimys S.Dauk. 6. prk. praleidimas, apsirikimas, trūkumas: Jei Tamsta pripildysi visas čia parodytąsias prógumas, tad dainos būs išduotos kaip reikiant LTI561(Jn).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • proguma — próguma dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • brūkšma — sf. 1. brūkšnys, ruožas; dėmė: Išilga brūkšma ant stiklo, t. y. petmė J. 2. rėtmė, retuma, proguma: Brūkšma par audeklą išilgai, t. y. retmė J. Tas skietas be jokios brūkšmos, geras J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laukymė — laũkymė sf. (1) 1. Skd, Grg natūrali aikštė miške, medžių retuma girioje; proguma, prapleikė: Čia krūme, miške yra laũkymė, kur gal šienauti J. Girioje radome laũkymę, ir ten besiganąs didelis stirnų būrys Sr. Šitoje medėje daug laũkymių Yl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • probrūkšmė — sf. (1) 1. Užv miško retuma, proguma. 2. pragiedrulis: Probrūkšmės gydruo[ja] Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • progyma — progymà sf. žr. proguma 1: Miške progymà iškirsta – toki drūžė Tv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • progšma — sf. (1) miško retuma, proguma: Sunku, bet gal par progšmą išlįsti iš tankmyno Varn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prošvaikštė — sf. (1) Lp laukymė, proguma, prošvaistė: Kelias nyko tamsioje prošvaikštėje rš. | prk.: Varšavas paimtas, Lyda paimta, o čia liko tik prošvaikštė (neužimtos žemės tarpas, juosta) Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prošvaistė — sf. (1) 1. šviesi vieta tarp debesų, pragiedrulis: Jau ir saulė per prošvaistę matyti Šil. Tiek lijo be jokios prošvaistės Dkš. Jau, musėt, pagadysis, bo antai jau prošvaistė matyties Vdk. Jokio plyšio, jokios prošvaistės danguje J.Dov. Ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • retis — 1 rẽtis sm. (2) DŽ, rė̃tis (2) BŽ495 1. Q127, B, CI478,481, R103, MŽ, N, [K] apleistas, nesėtas laukas, dirvonas, sena dobiliena: Tu, nenaudėli Pūky, taip jau susimislyk, kad tave Lauras arti nusiųs ant Kasparo rẽčių K.Donel. Vyrai rẽčiuos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spraguma — 1 spragumà sf. (3b) 1. skylė, spraga tvoroje: Negali parlipt par tvorą, lįsk pro sprãgumą Ps. 2. iškirsta tiesi linija miške, proguma: Eik par tą sprãgumą, išeisi Šv …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”